Menú
Goban, protección contra incendios y sistemas de seguridad

Avís legal

Acceptació i Consentiment

0.- OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l´ús del lloc web www.goban-pci.com (des d´ara, el web), del qual és titular PROJECTES CONTRA INCENDIS Gobán 4, S.L. (En endavant, EL PROPIETARI DE LA Web).

La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA Web atribueix la condició d´usuari del mateix i implica l´acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

L´usuari s´obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l´ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L´usuari respondrà davant EL PROPIETARI DE LA web o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l´incompliment d´aquesta obligació.

1.- IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

EL PROPIETARI DE LA web, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l´informa que:

La seva denominació social és: PROYECTOS CONTRA INCENDIOS GOBAN 4, S.L
El seu CIF és: B-43670637
El seu domicili social és a: C / GRÈCIA PARCEL·LA C NAU B01, 43120 CONSTANTI (TARRAGONA)
Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona TOM: 1766, FOLI 146, Secció FULL T-24411; INSCRIPCIÓ 1
Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
Correu electrònic: goban@goban-pci.com
Telèfon de contacte: 977524979

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA Web es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

2.- CONDICIONS D´ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d´accés lliure i gratuït, no obstant això, EL PROPIETARI DE LA Web condiciona la utilització d´alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent formulari.

L´usuari garanteix l´autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA Web i serà l´únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L´usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA Web i al no emprar-los per, entre d´altres:

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany al PROPIETARI DE LA web, sense que puguin entendre cedits a l´usuari cap dels drets d´explotació sobre els mateixos més enllà de l´estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s´instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d´explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA web, sense que pugui entendre que l´ús o accés al mateix atribueixi a l´usuari cap dret sobre els mateixos.

En compliment de la Llei de Propietat Intel·lectual, la distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d´explotació queden prohibides.

Les imatges, logotips i marques continguts en aquest lloc web són propietat dels seus respectius propietaris i són, o poden estar, subjectes a drets i / o llicència d´ús. La resta de publicacions, elements gràfics i continguts són propietat deproyectos CONTRA INCENDIS Gobán 4, S.L.
L´establiment d´un hiperenllaç no implica en cap cas l´existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA Web i el propietari del lloc web en la qual s´estableixi , ni l´acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA Web dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al PROPIETARI DE LA web. En tot cas, l´hiperenllaç únicament permetrà l´accés a la home-page o pàgina d´inici del nostre lloc web, així mateix haurà d´abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA Web, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i l´ordre públic.

EL PROPIETARI DE LA web no es responsabilitza de l´ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l´accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o EL PROPIETARI DE LA Web exclou, fins on permet l´ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA Web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d´aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d´informar l´usuari sobre l´existència d´altres fonts susceptibles d´ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA web no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA web no es responsabilitza de l´establiment d´hipervincles per part de tercers.

4.- SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

Certs continguts de la website de www.goban-pci.com contenen la possibilitat de contractació per Internet. L´ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ establertes a aquest efecte pel propietari.

5.- POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un Registre d´activitats de tractament, del qual és responsable EL PROPIETARI DE LA web. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d´oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa El Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 de la Unió Europea, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

EL PROPIETARI DE LA web es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.

Així mateix, el propietari de la web, cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb la normativa vigent.

L´usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició i altres drets que li puguin correspondre dirigint-se al responsable del web a través del següent e-mail: goban@goban-pci.com identificant degudament i indicant de forma visible el concret dret que s´exerceix.

EL PROPIETARI DE LA Web adopta els nivells de seguretat corresponents, segons els requeriments de la normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d´alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l´usuari.

EL PROPIETARI DE LA Web podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d´informació personal allotjats en el propi terminal de l´usuari. L´usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s´impedeixi la creació d´arxius cookie o s´adverteixi de la mateixa.

Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d´enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, EL PROPIETARI DE LA web no es farà responsable de les polítiques de privacitat d´aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l´ordinador de l´usuari.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre i / o que puguin resultar del seu interès.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d´exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d´aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 / 2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

6. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D´ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació al PROPIETARI DE lA Web identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

EL PROPIETARI DE LA web es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o incompliment de les seves condicions.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del PROPIETARI DE LA web, serà d´aplicació la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Tarragona (Espanya).

7.- PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l´únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s´ha d´entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.