Menú
Goban, protección contra incendios y sistemas de seguridad

Protecció de dades

Informació detallada sobre protecció de dades

A PROJECTES CONTRA INCENDIS GOBAN 4, SL. si li hem demanat que ens comuniqui algunes de les seves dades personals és per poder donar curs a la relació que mantenim les dues parts, i per poder realitzar altres tasques relacionades. Tal com estableix el Reglament General de protecció de dades, des de la nostra entitat li oferim la següent informació detallada sobre la nostra política de privacitat i protecció de dades:

¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Raó social: PROYECTOS CONTRA INCENDIOS GOBAN 4, SL.

CIF: B43670637

Direcció: C/ GRECIA PARCELA C NAVE B01

CP: 43120, CONSTANTI - TARRAGONA

Contacte: PROYECTOS CONTRA INCENDIOS GOBAN 4, SL.

Telèfon: 977 524 979

E-mail: goban@goban-pci.com

¿Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A PROYECTOS CONTRA INCENDIOS GOBAN 4, SL.tractem les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la relació establerta entre vostè i la nostra entitat. Amb la finalitat de donar-li un millor servei, hi ha la possibilitat que generem amb les seves dades un perfil de tipus comercial. En cap cas es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

¿Per quant de temps conservarem les seves dades?

PROYECTOS CONTRA INCENDIOS GOBAN 4, SL. conservarà les seves dades mentre romangui en vigor la relació establerta entre les dues parts. Un cop aquesta s´extingeixi, la nostra organització conservarà les seves dades mentre hi hagi obligacions legals que ens obliguin a això. Un cop prescrits aquests terminis legals, la seva informació es cancel·larà.

¿Un cop prescrits aquests terminis legals, la seva informació és Cancellara?

Les bases legals que legitimen el tractament de les seves dades per part de la nostra organització són:

- El tractament és necessari per a l´execució d´un contracte en el qual l´interessat és part o per a l´aplicació a petició d´aquest de mesures precontractuals.

- El tractament és necessari per al compliment d´una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

¿A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Únicament cedim les seves dades a entitats i / o professionals que col·laboren amb nosaltres d´acord amb les bases legals que legitimen el tractament i que hem relacionat en l´anterior apartat. No hi ha un altre tipus de cessió de dades ni tan sols a efectes de conservació.

¿Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Vostè o qualsevol altra persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PROJECTOS CONTRA INCENDIOS GOBAN 4, SL. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d´altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l´exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. PROYECTOS CONTRA INCENDIOS GOBAN 4, SL. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l´exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La sol·licitud d´exercici de drets s´ha d´acompanyar d´una còpia del DNI o document acreditatiu equivalent.

¿Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a PROYECTOS CONTRA INCENDIOS GOBAN 4, SL. ens els ha proporcionat vostè lliurement i procedeixen de diverses fonts totes directament relacionades amb la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat que li prestem i per al normal manteniment d´una comunicació fluïda entre les dues parts.

Les categories de dades que es tracten són:

Identificatives:

- Nom i cognoms.

- Direcció postal.

- DNI/NIF/CIF

- Telèfons.

- Adreça de correu electrònic.

- Signatura.

Dades bancàries:

Tots els necessaris per a la gestió i / o domiciliació de cobraments i pagaments, com el número de compte bancari, targetes de crèdit o dèbit, mitjans de pagament electrònics i o virtuals i altres mitjans de pagament.

Categories de dades especials

- No es tracten categories especials.

Altres tipus de dades:

- No es tracten altres tipus de dades.

No es tracten dades especialment protegides.