Menú
Goban, protección contra incendios y sistemas de seguridad

Equips d´aigua

Mànegues, hidrants i equips d´extinció amb aigua

Hidrants, mànegues, BIES (boques d´incendis equipades) i equips anti incendis que utilitzen l´aigua per apagar les flames o proveir d´aigua altres equips.