Menú
Goban, protección contra incendios y sistemas de seguridad

Extinció automàtica

Sistemes automàtics d´extinció d´incendis

Muntem diferents tipus de sistemes anti incendis automatitzats capaços de detectar el foc i apagar-lo sense necessitat de la intervenció humana.

Hi ha diversos tipus de sistemes per a les diferents necessitats dels clients depenent del que es vulgui protegir.

Sistemes de gasos

Sistemes d´extinció automàtica per gasos

Els sistemes de gasos quan detecten un incendi alliberen un gas que desplaça l´oxigen de la zona protegida impedint així la combustió per manca de comburent.

Aquests sistemes poden ser molt útils per protegir habitacions on es guarda material que pot ser danyat per l´aigua com papers o equips informàtics.

Instal·lem entre d´altres els sistemes:

Ruixadors

Ruixador amb embellidor de sistema d´extinció automàticRuixador d´aigua sense embellidor

Aquests sistemes funcionen nebulitzant aigua únicament en les zones on la temperatura supera un llindar.

Són molt utilitzats en passadissos i zones de pas de persones per la seva capacitat per mantenir una ruta d´evacuació segura i lliure de flames en cas d´incendi.

Tipus de ruixadors

Accessoris per ruixadors

Equips del sistema

Escuma

Espumogen

Cambres d´escuma

Llances d´escuma

Mescladors d´escuma

Carros d´escuma mòbils

Proporcionadors d´aigua / escuma/h4>
  • Proporcionadors fixos
  • Proporcionadors Mòbils

Filtres d´aigua / escuma/h4>
  • Doll cònic
  • Doll pla
  • Cortina d´aigua
  • Penjant

Generadors d´escuma

Vertederes d´escuma

Dipòsits d´escumogen

Cortines d´aigua

La cortina d´aigua està constituïda per filtres difusores de descàrrega d´aigua que la llancen en forma polvoritzada, tipus de finestra de raig pla.

Estan dissenyades amb una densitat de descàrrega de 20 l.p.m./m, els filtres estan separats a una distància que possibiliti el solapament entre ells.

Canonades: Les canonades d´aigua han de ser d´acer electrosoldat longitudinalment o d´acer estirat sense soldadura.

Les canonades de conducció podran ser de classe negra aigües amunt de la vàlvula de funcionament manual o des de la electrovàlvula, i aigües sota seran d´acer galvanitzat.

Aigua nebulitzada

Els sistemes d´aigua nebulitzada optimitzen la utilització de l´aigua mitjançant la divisió en gotes de molt petita grandària. Amb això s´aconsegueix maximitzar la superfície d´intercanvi de calor, facilitant l´evaporació. Aquests sistemes redueixen el risc de danys per aigua sobre els equips protegits.

Per aconseguir aquesta fina divisió, s´utilitzen uns filtres especialment dissenyades i pressions de treball, normalment, de entre 4 fins a 200 bars.

Monitors

Grups de pressió

Dipòsits de reserva d´aigua