Menú
Goban, protección contra incendios y sistemas de seguridad

Senyalització

Senyals de la norma UNE 23.033

Senyalització d´acord amb les normes UNE 23033 que compleixen amb la normativa actual a Espanya regulada pel Reial Decret 513/2017

Senyals contra incendis

Senyals UNE per a equips anti incendis 1
Senyals UNE per a equips anti incendis 2

Senyals específiques de la nova norma UNE 23.033 per equips d´extinció i protecció contra incendis com extintors, mànegues, polsadors d´alarma, escales d´emergència o senyalització de perill per risc d´incendi, elèctric, etc ...

Senyals d´evacuació

Senyals d´evacuació de la norma UNE 23033 1
Senyals d´evacuació de la norma UNE 23033 2

Senyals de la nova norma UNE 23.033 per a senyalització de rutes i equips d´interès com a sortides d´emergència, rutes d´evacuació, equips mèdics, dutxes, etc...

Plans d´evacuació

Plans d´evacuacio 1
Plans d´evacuacio 2